Vítejte na stránkách budoucího mezinárodního střediska pro využití volného času ve Skalce u Nové Bystrice. Budování webových stránek i vlastního střediska je proces dlouhodobý. Věříme, že nám zachováte přízeň a čas od času se podíváte, co je nového.
Dejte vědet objeví-li se tu něco, co nechcete vidět/slyšet (pokud možno s vysvětlením, proč tomu tak je).

Welcome to the site of incoming international centre for the leisure time in the village Skalka u Nove Bystrice, Czech republic. Building of the website and the centre itself is a longterm process. We trust, you'll be back from time to time to see what's new.
Don't hesitate to complain when you see any unwanted changes (explanation why will be appreciated).