Vše začalo před několika lety, kdy nám končila smlouva v EBI, Hinxton, UK a já byla připravena na návrat domů. Uvažovali jsme o koupi nějaké usedlosti v Čechách a já našla v relitách na prodej bývalý kravín v překrásné oblasti České Kanady, já si ho zamilovala a nakonec koupila.
Od té chvíle se mi hlavou honí myšlenky rodinného penzionu se formují spíše do mezinárodního centra pro volný čas.

Proč?

Inu, ráda potkávám lidi a přiznávám, že mi chybí mezinárodní prostředí, které bylo v EBI, Hinxton, UK, kde jsme s Martinem před pár lety pracovali. Bylo to úžasné, zajímavé, občas frustrující (to když jsme my neangličané anglicky diskutovali o otázkách kolem počítačů a databází zvláště), ale vždy povzbuzující a užitečné. Už tehdy jsem uvažovala o místě, kam by mohli lidi přijíždět na den či více, věnovat se aktivitám dle vlastního výběru (někdo rád sportuje, jiný má rád umění nebo hudbu a jsou i tací, co rádi vaří) a pak se sejít s ostatními, probrat co se kdy kde událo či neudálo a "jet dál močálem černým kolem bílých skal" ... teď to chci začít realizovat.

Postupně bych tam chtěla poskytovat prostor pro provozování následujících (a třeba i dalších) aktivit:
 • mezinárodní knihovna (mám ráda knihy, za těch x let v Anglii jsem jich nashromáždila poměrně dost, ráda bych je využila ku prospěchu případných zájemců z Čech a tak shromažďuju dál - úžasným zdrojem jsou místní charity či ještě lépe vesnické slavnosti, kde se prodejem různé veteše - nekdy tam najdete poklady! - vydělává například na opravu kostela, pomůcky pro školu, místní charitu ...)
 • cyklistika: mírný kopcovitý terén v okolí umožňuje výběr kratších i delších cyklistických výletů podle schopností každého jednotlivce; kolem hradu Landštejn vede mezinárodní cyklostezka...; zprostředkování půjčení kol;
 • turistika: linky na zajímavosti v okolí bližším i vzdálenějším;
 • orientační běh: po dohodě s oddíly orientačního běhu bude možné pořádat tréninky, školení instruktorů, pro děti dny s orientačním během, v nejbližším okolí budou instalovány stálé kontroly pro OB; mapy OB (mapy)
 • agroturistika: možnost zapojení se do péče o drobné zvířectvo (ovce, kozy, králíci, psi apod.);
 • prostor pro provádění výcviku psy (agility)
 • jízda na koni
 • tělocvična: pingpongový stůl, lavičky, žebřiny, drobná sportovní náčiní (různé míče, obruče, švihadla, rotoped, ...);
 • horolezecká stěna;
 • sauna - ve Skandinávii mají úžasné;
 • venkovní hřiště pro míčové hry;
 • dětské prolézačky dobrodružnějšího charakteru
 • v zimním období: běh na lyžích, teríny pro seznamování malých dětí se sjezdovkami či běžkami;
 • vzdělávání: jazykové, počítačové kursy, taneční a pohybové workshopy
 • zvonění (angl. bell ringing) - úžasná aktivita, kterou jsem objevila teprve nedávno a bude mi v Čechách chybět: Společnost zvoníků kostela Panny Marie v Saffron Waldenu

It all started few years ago when Martin's contract at EBI, Hinxton, UK was about to expire, I was ready to go home (Prague, Czech republic), we were thinking about buying a property in the Czech republic and I saw the advert that the former cow-house in a beutiful region of Czech Canada is for sale together with some 10ha of a meadow, fell in love with it and bought it.
Since then there is a constant flow of ideas in my head shaping from a 'family penzion' into a international centre for the leisure time.

Why?

Well, I love meeting people and I miss the international community I used to work with at the EBI. It was great, interesting, sometimes frustrating (when all the non-native English discussed stuff in English), nevertheless enhancing and rewarding. Already then I dreamt about a place, where people would be able to come, spend a day or more being active in their own ways (as some like sports, others prefer art or music ... some even like to cook) and then meet with others for a chat ... and now I want to start the building process.

As the time will progress I'll aim to provide following (and maybe more) activities:
 • international library (I love books and I acquired a lot since we moved to England. Now I want to use them for the profit of my fellow Czech citizens interested in reading and wanting to improve their English ... and eventually read some of them myself)
 • biking: a slightly hilly countryside allows for shorter or longer trips for the people of all abilities. There is also an international cycle path from Praha to Wien by the castle Landštejn; we'll aim to rent the bikes.
 • walking, hiking, sightseeing
 • orienteering: in the connection with the local clubs we'll aim to organize international gatherings of orienteerers of all ages and abilities, the workshops for leaders and we'll install a permanent course.;
 • farmhouse holiday;
 • a space for dog agility training (agility);
 • horseriding;
 • gym and other sports (table tenis, indoor and outdoor games ...);
 • climbing wall;
 • sauna (I love them in Scandinavia);
 • outdoor recreation ground;
 • adventure playground for kids;
 • in wintertime cross country skiing and some downhill skiing for the little kids;
 • educational workshops - mainly linguistic and computer basics;
 • bell ringing - both physically (just climb the steps to the belfry can be tough) and mentally (to remember and follow the patterns of change ringing takes time and training) demanding activity, that I discovered just recently and I will definitelly miss the whole Saffron Walden Society of Change Ringers once I'm back home in the Czech Republic.
-->